Ajinomoto là tập đoàn lớn đến từ Nhật bản, sản xuất một số mặt hàng tiêu dùng. Với phong các làm việc, yêu cầu, tiêu chuẩn của người Nhật rất khắt khe, Trương Qúy đã thực hiện dự án hết sức cẩn thận và chi tiết để mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

.