Trương Qúy đang thực hiện dự án sơn chống thấm sàn mái cho trường quốc tế Mỹ – Nhà bè. Trường Quốc tế Mỹ (cơ sở Nhà Bè, TP HCM) có kiến trúc đẹp, cùng trang thiết bị vật chất hiện đại. Trường hiện áp dụng những phương pháp giảng dạy tiên tiến.