Trương quý đang thực hiện dự án Sàn PU/Sàn bên tông nhuộm màu và đánh bóng cho công ty Saigon. Trường Quốc tế Mỹ (cơ sở Nhà Bè, TP HCM) có kiến trúc đẹp, cùng trang thiết bị vật chất hiện đại. Trường hiện áp dụng những phương pháp giảng dạy tiên tiến.