Metro là hệ thống siêu thị lớn tại Việt Nam. Trương Qúy vinh dự được hợp tác thông qua dự án sàn bê tông mài chạm đá và đánh bóng. Chúng tôi đã hoàn thành dự án sớm hơn tiến độ đề ra và đạt được sự đánh giá cao của khách hàng. Chúng tôi sẽ không ngừng hoàn thiện dịch vụ để mang đến chất lượng công trình tốt nhất cho khách hàng.