Sơn epoxy giúp kháng khuẩn vào bảo vệ bê tông sàng cho phòng sạch.