Sơn epoxy giúp tăng tính thẩm mỹ và tăng độ bền cho bề mặt sàn.