Ứng dụng này dành cho các Show-room, Trung tâm thương mại, siêu thị, Khách sạn… Tuy nhiên, để thực hiện việc Mài chạm đá – Tăng cứng, tăng bóng này, đòi hỏi đơn vị thi công phải phối hợp chặt chẽ với nhà thầu để tạo ra một sàn bê tông đúng chất lượng có cấp phối đá cốt liệu theo thiết kế ban đầu.