Ngoài ra, Trương Qúy còn cung cấp các dịch vụ sau: